Det er flere måter å få ned et tre på. Hvis det er plass så felles treet i full lende, dette er den raskeste og mest kostnadseffektive måten å gjøre det på. Står treet vanskelig til i forhold til hus eller andre installasjoner så klatres treet og tas ned i biter for ikke å skade noe. Dette kalles seksjonsfelling.