John 

Håkon Bull-Gjertsen

Daglig leder/ Innehaver